Τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 27/7/2022 ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί του σχεδίου οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Το πανελλαδικό Δίκτυο κατέθεσε τις δικές του παρατηρήσεις, τις οποίες θα βρείτε αναρτημένες εδώ. Στο επίκεντρο του σχετικού κειμένου βρίσκεται η εναντίωση στη λογική του σχεδίου οδηγίας για εφαρμογή οριζόντιων μέτρων στο σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε., αγνοώντας το ιστορικό ανάπτυξης των ΑΠΕ σε καθένα από αυτά. Ειδικότερα και σε ότι αφορά στην Ελλάδα, επισημαίνεται η αντίφαση των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας -μεταξύ των οποίων και ένα δίκτυο σχεδιασμένο για διαφορετικό μοντέλο παραγωγής ενέργειας-, αλλά και η ευθεία σύγκρουσή τους με βασικά δημόσια αγαθά,

τα οποία οι ελληνικές κυβερνήσεις παραχώρησαν σταδιακά στο «βωμό» της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Το κείμενο ολοκληρώνεται με ειδικότερες παρατηρήσεις σε βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου οδηγίας και ολοκληρώνεται με το αίτημα της απόσυρσής του.

Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το κατεβάσετε (και) από εδώ.

Advertisement