Τώρα και σε έντυπο, με τη μορφή τρίπτυχου φυλλαδίου, η συνοπτική παρουσίαση της πρόσφατης παρέμβασης του πανελλαδικού Δικτύου συλλογικοτήτων για την ενέργεια με τίτλο: «Δώδεκα  ερωτήσεις – απαντήσεις για την ενεργειακή κρίση«.

Για την παραλαβή τρίπτυχων επικοινωνείτε στο energynetwork2020@gmail.com

Advertisement